Witte Kruis is tot het uiterste gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te vergroten. Door de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Op de plek waar het nodig is. Op de momenten waarop het telt. Wij zijn ‘driven by care’. Dit doen we door de hele zorgketen heen. Samen met onze partners verbeteren en integreren wij zorgprocessen, planning en logistiek voor zowel acute als geplande zorg. Innovaties vervullen hierbij een cruciale rol: slimmere zorg is betere zorg. We gaan voor ‘gezondheidswinst voor iedereen’.

Landkaart Witte Kruis regio'sMobiele zorg

Witte Kruis is actief in de gehele zorgketen:
  • Ambulancezorg, (urgent en besteld) in de RAV’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zeeland, Haaglanden en Noord- en Oost-Gelderland
  • Huisartsenvervoer in Zeeland, Haaglanden en Friesland, 
  • Innovatieve opleidingen door ACM Opleidingen;
  • Unieke burgerhulpverlening door middel van Stan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over onze diensten op wittekruis.nl.

Terug