Service & Veiligheid

Wil je weten waar je bus vertrekt? Heb je een vraag over vervoersbewijzen? Onze collega’s van service en veiligheid staan dag en nacht klaar voor onze reizigers. Al deze collega’s zijn ook beëdigd BOA en speciaal opgeleid om ook de rust en veiligheid te bewaken in en om onze voertuigen.
BOA Openbaar Vervoer

Wij hebben in regio’s waarin wij vervoer aanbieden BOA’s in dienst. Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbaar Vervoer. Je herkent ze aan hun uniform met het BOA-logo. En ze komen in actie als er iets aan de hand is. Je bent wettelijk verplicht te doen wat een BOA zegt.

Wat is een BOA OV?

Een BOA OV is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbaar Vervoer. Je herkent ze aan hun uniform met het BOA-logo. Heeft een BOA geen uniform aan, dan legitimeert hij zich met het BOA-legitimatiebewijs. Ook zonder uniform mag een BOA optreden, maar hij moet zich dan wel legitimeren.

Wat doet een BOA OV?

De BOA zorgt samen met anderen voor de rust en veiligheid in ons vervoer. In onze bussen, langs de routes en bij de busstations. Ze surveilleren en controleren ook vervoersbewijzen.

BOA’s komen ook in actie als er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld:
 • Ons personeel kan zijn werk niet goed doen.
 • De BOA wordt bedreigd of beledigd.
 • Passagiers misdragen zich.
 • Bussen of haltes worden vervuild of vernield.
 • Het rookverbod wordt genegeerd.
 • Er wordt rommel gemaakt bij stations en voertuigen.
Wat mag een BOA doen?

Een BOA heeft wettelijk de bevoegdheid om op te treden als de veiligheid in het geding is of als iemand in overtreding is. De meeste BOA’s OV binnen Transdev zijn geweldsbevoegd.
Een BOA mag:
 • Iemand naar zijn legitimatie- en vervoersbewijs vragen. Als de BOA twijfelt of iemand wel de goede naam opgeeft of twijfelt of het afgegeven ID wel geldig is, kan hij de politie om assistentie vragen.
 • Een proces-verbaal opmaken.
 • Iemand fouilleren.
 • Iemand aanhouden en naar het politiebureau brengen.
Voor de veiligheid van de BOA en de verdachte, kan de BOA OV hierbij transportboeien gebruiken.

Wanneer mag een BOA een boete geven?

De BOA OV mag een proces-verbaal uitschrijven:
 • Als een reiziger niet (goed) is ingecheckt in een bus.
 • Als een reiziger bij controle weigert zijn vervoersbewijs te laten zien of te overhandigen.
 • Als een reiziger reist met het vervoersbewijs van iemand anders. Dan mag hij het vervoersbewijs ook innemen.
 • Als een reiziger om wat voor reden dan ook de controle van de BOA belemmert.
 • Als een reiziger zich niet houdt aan de huisregels.
Wanneer mag een BOA iemand aanhouden?

Een BOA OV mag, net als iedere burger, iemand aanhouden als de BOA zelf de strafbare feiten heeft geconstateerd. Zoals:
 • Beledigen van een medewerker.
 • Spugen van een medewerker.
 • Bedreigen van een medewerker.
 • Mishandeling.
 • Vernielingen aanrichten.
 • Seksueel intimiderend gedrag.
 • Openlijke geweldpleging.
Daarnaast kan de BOA optreden:
 • Als reizigers zich verzetten tegen aanwijzingen van de BOA.
 • Als reizigers geen geldig identiteitsbewijs tonen als de BOA daar om vraagt.
 • Als reizigers een valse naam opgeven.
 • Als een reiziger agressief is of er probeert te vluchten.