Geen mogelijkheid om e-tickets te kopen in de webshop op 25 juni tussen 14:30u-15:00u i.v.m. onderhoud. Alternatief is reizen met de betaalpas.
Wil je meer weten over Transdev? Kijk dan hier.

Over Transdev

Transdev Alles voor de reiziger.

Voor een mobiel Nederland

Mobiliteit is essentieel is om naar het werk te gaan, te studeren, vrienden en familie te ontmoeten, van cultuur te genieten, om medische zorg te krijgen... gewoon om te leven dus. De vrijheid om je verplaatsen is essentieel voor het dagelijks leven. Wij dragen daaraan bij met veilige, moderne vervoersoplossingen met de bus, taxi, trolley, trein en andere vormen van vervoer. Zo versterken we de mobiliteit van individuele reizigers en de dynamiek van lokale gemeenschappen. Met onze snelle overschakeling op uitstootvrij vervoer dragen we tevens bij aan de ecologische transitie en de bescherming van het milieu.

Transdev Nederland is één van de grootste mobiliteitsbedrijven van Nederland. We zijn actief onder bekende merken als Connexxion, Hermes en Witte Kruis. Van bussen, treinen en taxi’s tot ambulances en zelfs autonome shuttles, onze voertuigen vind je door het hele land.

Onze bijdrage aan een mobiel Nederland

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij het realiseren van maatschappelijke opgaven in Nederland. Ons land staat voor een aantal grote vraagstukken zoals het woningtekort, de stikstofcrisis en klimaatverandering. Dit vraagt om structurele transities waar het OV een belangrijke rol in speelt.

Een groot deel van onze bussen is al elektrisch. Geen uitstoot dus en veel minder files. Onze samenleving heeft baat bij goed openbaar vervoer. Nederland moet bereikbaar blijven, de lucht moet schoner en het moet fijn zijn om met de bus te reizen.

Wat wij doen heeft waarde

Bereikbare steden

In onze stedelijke regio’s is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk om de groei aan inwoners, woningen en banen op te vangen. Deze mobiliteitstransitie is erop gericht om ruimte-efficiënte, schone en actieve vormen van mobiliteit verder te stimuleren. Het OV speelt daarbij een onmisbare rol.

Leefbaar buitengebied

In de minder stedelijke regio’s met geringe en soms afnemende inwoner-aantallen zien we de omgekeerde beweging. Voorzieningen staan onder druk en komen verder weg te liggen. OV is de enige vervoerwijze die voor (bijna) iedereen toegankelijk is. OV is daarmee een belangrijke basisvoorziening om te kunnen participeren in de samenleving. Flexibel, vraaggericht OV speelt in deze gebieden beter in op de behoefte en specifieke wensen van de individuele reiziger en lokale samenleving.

Essentiële basisvoorziening voor heel veel mensen

OV is voor kwart huishoudens een essentiële basisvoorziening. Toegang tot mobiliteit is een sociaal grondrecht. Van de Nederlandse huishoudens heeft 26% geen auto. Voor een groot aantal is autoloosheid niet altijd gewenst. Deze mensen hebben vanwege gezondheidsredenen, hoge leeftijd of minder financiële middelen geen auto. OV is voor hen een essentiële basisvoorziening om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.

Meer lezen over onze maatschappelijke bijdrage? Klik hier.