Geen mogelijkheid om e-tickets te kopen in de webshop op 25 juni tussen 14:30u-15:00u i.v.m. onderhoud. Alternatief is reizen met de betaalpas.
Wil je meer weten over Transdev? Kijk dan hier.

Disclaimer

Deze website wordt je aangeboden door Transdev Nederland.
Deze internetsite word je aangeboden door Transdev Nederland.
Op de inhoud (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) van deze site, ondergenoemde en toekomstige sites heeft Transdev Nederland, Connexxion Openbaar Vervoer N.V. en/of Connexxion Taxi Services B.V. het auteursrecht.

Aansprakelijkheid

Transdev Nederland zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Transdev Nederland aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Andere websites

Op de websites van Transdev en Connexxion kun je links naar andere websites aantreffen. Transdev en Connexxion dragen geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.