Met onze mensen, onze merken en diensten staan we middenin de samenleving. In Transdev People belichten we de mensen van Transdev in Nederland. We zijn trots op onze medewerkers, want dankzij hun inzet en gedrevenheid kunnen wij telkens blijven verbinden, vernieuwen, verrassen en verbeteren. Marieke Huijskens van Witte Kruis is dankzij haar toewijding aan het constant verbeteren van mobiele zorg, is ze onlangs genomineerd voor een ‘European Talent in Mobility’ Award.

Al tijdens haar studie gezondheidsrecht lag Marieke’s interesse in de zorgsector. “Ik heb na mijn masterstudie bewust gekozen voor deze sector. Het is zo dynamisch en constant in ontwikkeling. Je ziet nu bijvoorbeeld dat de focus verschuift van zelfstandige ‘eilandjes’ naar de zorgketen als geheel. Er moet meer en beter worden samengewerkt voor het bredere doel: dat de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Daar ben ik nu druk mee bezig.”

ICarus

Ze werkt nu zes jaar bij Witte Kruis, en een van haar grootste projecten is het innovatieproject ICarus. Het project is gestart in 2009 en loopt door tot oktober 2017. “Dit is een project waarmee we het hele zorgproces willen verbeteren: van melding bij de meldkamer tot het moment dat de patiënt aankomt bij het ziekenhuis. Dit is opgedeeld in zeven stappen. Bij iedere stap wordt samen met partners en zorgpartijen gekeken hoe er kan worden geïnnoveerd en de efficiëntie kan worden verbeterd.”

Van de zeven stappen zijn er nu drie afgerond. Zo is er een triagesysteem in de meldkamer geïmplementeerd en is er een veiligheidsproject afgerond waarin gekeken is of een bodycam kan bijdragen aan de veiligheid van ambulancemedewerkers ter plaatse. Ook is de vooraankondiging met patiëntinformatie, die eerst telefonisch moest worden doorgegeven, nu geautomatiseerd. Deze wordt digitaal vanuit de ambulance naar het ziekenhuis verzonden, zodat het ziekenhuis sneller en beter op de hoogte is van de benodigde voorbereidingen voor de patiënt.

Marieke is nog hard aan het werk voor verschillende projecten. “Op dit moment ben ik bezig met een digitale aanvraagpagina voor besteld vervoer. Dat hoeft dan niet meer telefonisch, waardoor de meldkamer meer tijd heeft voor noodoproepen. Verder zijn we bezig met de implementatie van het planningssysteem RBS Care op de ambulance.” Maar ook bij het verzenden en ontvangen van verkeersinformatie bij de ambulance kan nog veel worden verbeterd volgens Marieke. “Bijvoorbeeld bij dynamische verkeersinformatie, waarbij brug- en sluiswachters digitaal worden geïnformeerd wanneer een ambulance eraan komt.”

“Ook voor de ambulancechauffeur moet aangepaste verkeersinformatie komen. Zij maken gebruik van een routeplanner, maar daarin worden wegonderbrekingen niet aangegeven. Hoewel voor hulpdiensten er bijna altijd een route vrij wordt gelaten, is het belangrijk dat chauffeurs hiervan op de hoogte zijn. Als er spoed is telt namelijk iedere minuut. Idealiter zou deze verkeersinformatie als pop-up moeten worden weergegeven op basis van GPS. Daar zijn we nu mee bezig.”

Nieuwe ontwikkelingen in de mobiele zorg

Er zijn veel ontwikkelingen in de mobiele zorg. Zo liggen mensen minder lang in het ziekenhuis en krijgen steeds vaker thuiszorg. “Daar kan bijvoorbeeld op worden ingespeeld door wearables, kleine apparaatjes waarmee je op afstand metingen kunt doen. Daarmee wordt bijvoorbeeld automatisch een melding verstuurd als een patiënt thuis valt.”

In de ambulance zit ook veel innovatieve en geavanceerde apparatuur, waarmee problemen snel kunnen worden opgespoord. “Nederland loopt wat dat betreft voor op veel landen van Europa, maar er is altijd nog verbetering mogelijk. Philips Health is bezig met een vernieuwde toepassing waarmee er sneller troponine metingen gedaan kunnen worden bij patiënten. We doen al de bloedsuikerprik, maar er is ook een apparaat in ontwikkeling waarbij je met één druppel bloed weet of de patiënt een acuut hartprobleem heeft. Zo kunnen onze ambulancemedewerkers de juiste keuze maken voor een ziekenhuis, want sommige zijn daar meer in gespecialiseerd. Meer van dat soort toepassingen voor de ambulance zouden heel handig zijn voor de volledigheid, efficiëntie en snelheid van de patiëntenzorg.”

Maar het belangrijkst blijft dat er meer en beter moet worden samengewerkt. Daar stuurt het ministerie nu ook erg op aan. “Een verandering in de eerstelijnszorg is nodig, daarmee verandert het ‘acute zorglandschap’ in Nederland. Witte Kruis werkt met een aantal partijen reeds aan een ‘ecozorg systeem’, hierin wordt o.a. gekeken hoe het patiënten proces nog beter gestroomlijnd kan worden (zowel de datadeling als de zorg). Veranderingen blijven uiteraard wel altijd een uitdaging, sommige zorgverleners hebben angst dat taakgebieden zullen verschuiven. Maar het belangrijkste doel blijft dat de patiënt zo goed en veilig mogelijke zorg krijgt, en daar kunnen bij de overdracht en samenwerking echt nog wat slagen worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij het digitaliseren in de zorg. Het patiëntendossier is al inzichtelijk in de ambulance, maar door de wetgeving mogen we sommige data niet uitwisselen. Dat kan beperkend zijn, want snel data uitwisselen kan levens redden.”

Terug