Hogeschool Windesheim Flevoland en openbaar vervoersmaatschappij Connexxion hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van marketing en mobiliteit.

Beide partijen verwachten van elkaars kennis en ervaring te kunnen profiteren en elkaar te kunnen versterken. "Onze studenten behalen bijna de helft van hun studiepunten in de praktijk, met Comakerships (praktijkopdrachten), projecten en stages. Zo gaan ze met een goed gevuld cv de arbeidsmarkt op. Om dat mogelijk te maken, is een structurele samenwerking met een organisatie als Connexxion heel belangrijk", aldus directeur Rien Komen.

Ook Connexxion is content met de samenwerking: "De reden dat we contact met Windesheim Flevoland hebben gelegd is vanwege de opleidingen die worden geboden op het gebied van marketing en mobiliteit. Op beide terreinen zien we kansen voor samenwerking. Aan de ene kant denken we een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden van goede professionals, bijvoorbeeld door middel van stages, projecten en gastcolleges. Aan de andere kant gebruiken we graag de actuele kennis en frisse blik van studenten om onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe concepten te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van smart mobility."

Ook wil Connexxion graag ingebed raken in de Almeerse samenleving. "Wij rijden in opdracht van de Gemeente Almere de stadsbussen en streekbussen in Almere en daarom zijn we nauw betrokken bij de stad en haar inwoners, bedrijven en organisaties. Deze betrokkenheid willen we nog verder versterken door nog meer formele samenwerkingen aan te gaan met organisaties in Almere, zoals Windesheim Flevoland. Dit is tevens een opmaat naar de nieuwe concessie die ingaat per december 2017 en die een looptijd heeft van 10 jaar. We hopen nog lang bij Almere betrokken te blijven."


Rien Komen, directeur Windesheim Flevoland en Rob Koster, regio manager Connexxion Almere ondertekenen de intentieverklaring.

Terug