Persbericht, Hilversum, 21 juli 2016. Veolia Transport Nederland heeft NS gedagvaard om de schade die het bedrijf heeft geleden na de malversaties rondom de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in Limburg op NS te verhalen. Het betreft onder meer diefstal en bekendmaking van bedrijfsgeheimen, omkoping, valsheid in geschrifte en het bewust omzeilen van het non-concurrentiebeding. Tot nu toe weigert NS om Veolia ordentelijk schadeloos te stellen, ondanks de vele bewijzen tegen NS, die onder andere blijken uit door in opdracht van NS opgestelde externe rapporten en het strafdossier van het OM. Gesprekken daarover zijn op niks uitgelopen.

Formeel

Veolia Transport Nederland heeft NS in juni 2015 al formeel aansprakelijk gesteld, maar heeft nu besloten om NS, voormalig concessiedirecteur van Veolia, De Beer, en bemiddelingsbureau PTRM ook te dagvaarden. Veolia Transport Nederland wil dat de rechter vaststelt dat deze partijen aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Die loopt in de miljoenen euro’s. Onder andere uit het strafdossier van het Openbaar Ministerie blijkt dat NS al ruim voor de start van de aanbestedingsprocedure in 2014 een plan had beraamd om ten koste van Veolia als winnaar voor de OV-concessie in Limburg uit de bus te komen.

Triest dossier

Veolia betreurt de gang naar de rechter zeer, omdat ze graag dit trieste dossier wil sluiten. Eerder dit jaar al heeft Veolia, samen met de provincie Limburg en Arriva, de door NS veroorzaakte problemen rondom de concessieverlening Limburg opgelost door af te zien van verder bezwaar en beroep tegen de gunning aan Arriva. Arriva kreeg de concessie gegund, nadat NS-dochter Abellio, was uitgesloten vanwege de fraude. Ook heeft NS geen bijdrage geleverd aan het oplossen van de door haar veroorzaakte problemen rondom het OV in Limburg. Veolia Transport heeft veel tijd gestoken in gesprekken met NS om het geschil in den minne op te lossen, maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen. Daarom rest slechts de gang naar de rechter.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de misstanden ten tijde van de aanbesteding van het OV in Limburg. De door Veolia uitgebrachte dagvaarding staat los van het strafrechtelijk onderzoek van het OM naar NS, diens (ex) werknemers, De Beer en PTRM.

Terug