Twaalf inwoners van Eindhoven hebben gisteren een busritje gemaakt. Met lijn 121 van Eindhoven naar Nuenen-Centrum. Dat klinkt heel normaal, maar voor hun was het heel spannend. Ze pakken namelijk bijna nooit de bus. Dat durven ze niet, want ze zijn laaggeletterd. De meeste informatie in het OV is voor hen te moeilijk. Hierdoor is het OV nu nog ontoegankelijk voor hen.

Daarom is Connexxion in Eindhoven een onderzoek begonnen naar de vraag hoe we de ov-informatie kunnen vereenvoudigen. Zoals die twaalf Eindhovenaren zijn er namelijk nog 1,3 miljoen laaggeletterden in ons land. Deze groep bestaat voor twee derde uit autochtone Nederlanders en voor een derde uit allochtonen. Daarnaast nog eens 1,2 miljoen mensen die niet overweg kunnen met cijfers en getallen. Het is belangrijk dat het OV ook voor deze grote groep toegankelijk is. Mobiliteit is de sleutel voor een maatschappij waarin iedereen kan meedoen

Het busritje van Eindhoven naar Nuenen-Centrum gebeurde onder begeleiding van medewerkers van Connexxion, sociale werkvoorziening Ergon, de gemeente Eindhoven en de Stichting Lezen en Schrijven. Na afloop werd gezamenlijk een vragenlijst in gevuld om inzicht te krijgen in de vraag waarom laaggeletterden de reisinformatie zo moeilijk vinden.

De vragenlijst en busrit hebben een schat aan gegevens opgeleverd. Neem de haltepalen. Knap moeilijk om te lezen, vinden de laaggeletterden. In het geval van het ritje naar Nuenen-Centrum weet iedereen dat ze er bij de tweede halte uit moeten. Maar wat doe je als bij de eerste halte geen passagiers uitstappen, de bus daar dus niet stopt en voor jouw gevoel Nuenen-Centrum de eerste halte is… Tja, dan loop je de kans dat je gewoon blijft zitten, zeker als het omroepsysteem het niet doet en de tekst op de schermen in de bus te snel weer verdwijnt.

De komende maanden wordt dit unieke onderzoek, waarvoor landelijke belangstelling is, verder uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer gekeken hoe informatie in het openbaar vervoer kan worden vereenvoudigd. Maar ook hoe we de laaggeletterden kunnen bereiken, want de groep schaamt zich over het algemeen enorm voor dit probleem.


Terug