De Raad van Commissarissen van Transdev Group heeft op 11 juli jl. unaniem ingestemd met de benoeming van Thierry Mallet als bestuursvoorzitter en CEO van de Transdev Group. Mallet start op 9 september a.s. in zijn nieuwe functie.

Thierry Mallet volgt hiermee Jean-Marc Janaillac op die onlangs is benoemd als president-directeur van Air France-KLM.

Achtergrond

Thierry Mallet is afgestudeerd aan de vermaarde opleidingen ‘Ecole Polytechnique’ en ‘École Naionale des Ponts en Chaussées' in Parijs. Daarnaast heeft hij een Master of Science diploma van het Massachusetts Instituut voor Technologie.

Thierry Mallet is sinds 2010 lid van de directie van de Suez Groep en vanaf 2013 verantwoordelijk voor Innovatie, Business Performance en Marketing.

Terug