Het busvervoer in Amstelland-Meerlanden groeit bovengemiddeld ten opzichte van andere OV bus concessies in Nederland. Het busvervoer rond Haarlemmermeer, de Zuidas en Schiphol neemt al jarenlang fors toe.

Drie nieuwe R-netlijnen

Met de komst van de drie nieuwe R-netlijnen vanuit Haarlem: de 340 naar Uithoorn, 346 naar Amsterdam Zuid en de 356 naar Amsterdam Bijlmer ArenA, is de sterke oost-west verbinding in de regio verder verbeterd door snellere routes en hogere frequenties.

Lijn 300

Uit de meest recent gehouden CROW onderzoeken kwam lijn 300 als best scorende R-net lijn naar voren op het onderwerp frequentie (8,1). Deze buslijn rijdt het grootste deel van de dag twaalf keer per uur. De gemiddelde wachttijd op de halte bedraagt rond de 3 minuten.

Terug