Breng flex auto

Mooie cijfers. Daar houden we van! We zijn dan ook blij met de prachtige groei van het aantal Breng-reizigers. Men waardeert het gemak en de service van Breng. Maar we blijven werken aan de toekomst, want het openbaar vervoer verandert voortdurend.

De bereikbaarheid in onze regio staat onder druk en de vraag naar mobiliteit is groot. Het wegverkeer en het openbaar vervoer zitten op veel verbindingen tegen de capaciteitsgrenzen aan. In dunbevolkte gebieden zien we een tegengestelde ontwikkeling. Daar is minder aanbod en minder gebruik van het lijngebonden vervoer. Ook zet de mobiliteitssector de komende jaren nog meer stappen om schoner en duurzamer te worden.

Tegelijkertijd vraagt de reiziger om meer snelheid, meer gemak, betere betrouwbaarheid en goed betaalbaar openbaar vervoer.

Gelukkig kan door technologische en sociale ontwikkelingen het openbaar vervoer de komende jaren veranderd worden, met meer aandacht voor grootschalig collectief vervoer én kleinschalig vraaggericht vervoer.
Meer maatwerk dus.

Hermes is er al volop mee bezig. We hebben Breng flex geïntroduceerd, de nieuwste vorm van vraaggestuurd, flexibel vervoer.

Terug