Het busvervoer in het gebied Noord-Holland Noord krijgt van de reizigers een 7,7 als rapportcijfer en stijgt daarmee boven het landelijke gemiddelde (7.6) uit. Dit blijkt uit de OV-Klantenbarometer 2016, waarvan de resultaten vandaag bekend zijn geworden. Hiervoor zijn zo’n 82.000 reizigers in heel Nederland ondervraagd.


De waardering voor het busvervoer wordt uitgesproken op diverse items. Het reizigers-oordeel op onder meer de aspecten reissnelheid, gemak kopen vervoersbewijs, klantvriendelijkheid en informatievoorziening ligt in dit gebied boven het landelijk gemiddelde. Reizigers voelen zich veilig in de bus als ze reizen in Noord-Holland Noord. Connexxion is er trots op, dat zij op al deze aspecten, binnen de concessie Noord-Holland Noord, door haar reizigers boven gemiddeld positief wordt beoordeeld.


Informatie

Het door de reizigers in het openbaar vervoer meest genoemde verbeterpunt is de informatie bij vertragingen. Ten opzichte van vorig jaar is er binnen Noord-Holland Noord ook op dit item een aanzienlijke verbetering opgetreden (van 5.0 naar 5.5), echter dit heeft de blijvende aandacht van Connexxion. Dat doen wij onder meer door de inzet van Reisinformanten. Zij informeren reizigers over onverwachte vertragingen en omleidingen. Via de elektronische panelen op de halte, de Connexxion-app, de Connexxion website en Twitter. Voordeel voor de reiziger is dat hij actuele reisinformatie krijgt via diverse kanalen en direct, interactief vragen kan stellen.

App

Ten opzichte van 2015 is de waardering van reizigers iets achteruit gegaan op het aspect overstaptijd. Connexxion werkt continu, met haar opdrachtgever provincie Noord-Holland, aan verbetering van de dienstverlening. Zo zal dit jaar de StappOVer App geïntroduceerd worden. Met deze app, die automatisch herkent in welke bus de reiziger zich bevindt, ziet de reiziger op welke haltes er een overstap mogelijk is op een andere buslijn. Met één klik kan de reiziger aangeven dat hij op een bepaalde bus wil overstappen. Als de aansluitende bus kan wachten verschijnt dat op het scherm, anders verschijnt de eerstvolgende overstaptijd. Voordeel voor de reiziger is dat hij eenvoudig zijn overstap kan regelen en dat de aansluitende bus (indien mogelijk) op hem wacht.


OV-Klantenbarometer 2016

De OV-Klantenbarometer is het klanttevredenheidsonderzoek voor het regionaal openbaar vervoer. Het is een landelijk onderzoek naar de mening van reizigers in het stads- en steekvervoer. Het onderzoek wordt jaarlijks in de periode van eind oktober tot begin december gehouden. 

Terug