De reizigers beoordelen het busvervoer in Gooi en Vechtstreek met een rapportcijfer 7.7. Daarmee scoort Connexxion, net als vorig jaar, hoger dan het landelijk gemiddelde van 7.6. Vandaag zijn de resultaten uit de OV-Klantenbarometer 2016 bekend gemaakt. Hiervoor zijn ruim 82.000 reizigers in heel Nederland ondervraagd.

De waardering voor het busvervoer wordt uitgesproken op diverse items. Het algemene reizigers-oordeel op onder meer de aspecten reissnelheid, punctualiteit, klantvriendelijkheid en informatievoorziening ligt in dit gebied boven het landelijk gemiddelde. Het door de reizigers in het openbaar vervoer meest genoemde verbeterpunt is de informatie bij vertragingen. De beoordeling door de reizigers op dit item, binnen Gooi en Vechtstreek, ligt met 5.8 boven het landelijk gemiddelde (5.7). Echter, het verbeteren hiervan heeft ook in de toekomst onze blijvende aandacht. Dat doen wij onder meer door de inzet van Reisinformanten. Zij informeren reizigers over onverwachte vertragingen en omleidingen. Via de elektronische panelen op de halte, de Connexxion-app, de Connexxion website en Twitter. Voordeel voor de reiziger is dat hij actuele reisinformatie krijgt via diverse kanalen en direct, interactief vragen kan stellen.

Connexxion werkt continu, met haar opdrachtgever provincie Noord-Holland, aan verbetering van de dienstverlening. Zo zal dit jaar de StappOVer App geïntroduceerd worden. Met deze app, die automatisch herkent in welke bus de reiziger zich bevindt, ziet de reiziger op welke haltes er een overstap mogelijk is op een andere buslijn. Met één klik kan de reiziger aangeven dat hij op een bepaalde bus wil overstappen. Als de aansluitende bus kan wachten verschijnt dat op het scherm, anders verschijnt de eerstvolgende overstaptijd. Voordeel voor de reiziger is dat hij eenvoudig zijn overstap kan regelen en dat de aansluitende bus (indien mogelijk) op hem wacht.


OV-Klantenbarometer 2016

De OV-Klantenbarometer is het klanttevredenheidsonderzoek voor het regionaal openbaar vervoer. Het is een landelijk onderzoek naar de mening van reizigers in het stads- en steekvervoer. Het onderzoek wordt jaarlijks in de periode van eind oktober tot begin december gehouden. 

Terug