Het Connexxion Streekvervoer van Almere heeft van de reizigers een 7,8 als rapportcijfer gekregen, hiermee staat de concessie op een tweede plaats, een fractie achter Connexxion concessie Zaanstreek als het gaat om streekconcessies in stedelijk gebied. Bovendien scoort Almere Streek net als vorig jaar hoger dan het landelijk gemiddelde (7,6). Het Almeerse Stadsvervoer kreeg ook een hogere klantwaarding (7,6) ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit de OV-klantenbarometer 2016, waarvan de resultaten bekend zijn gemaakt. Voor het landelijk onderzoek over het openbaar vervoer zijn bijna 83.000 reizigers in heel Nederland ondervraagd.

De Almeerse Streeklijnen scoorden op negen van de vijftien onderdelen beter dan het landelijk gemiddelde. Reizigers in dit gebied hebben met name verbeteringen van informatie bij vertragingen (een plus van 0,1) weer hoger gewaardeerd naar 5,9. Landelijk ligt dit op 5,7. Daarnaast is de waardering voor vriendelijkheid (7,9) en rijstijl (7,7) fors hoger dan het landelijk gemiddelde van respectievelijk 7,6 en 7,4.

Op de Stadslijnen scoorden vooral informatie algemeen een 8,0 (landelijk 7,6) en informatie bij vertragingen een 6,2 (landelijk 5,7) flink hoger. Andere onderdelen bleven gelijk of hadden een mutatie van enkele tienden punten.
De veiligheid algemeen zakte op Streeklijnen weliswaar met 0,2 punt naar een 7,8, op Stadslijnen was juist een flinke verbetering van 7,1 naar 7,3 waar te nemen. Het landelijk gemiddelde is 7,7.

De OV-klantenbarometer is in 2016 voor de zestiende keer gehouden in opdracht van het CROW-Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Het is een onderzoek naar het klantenoordeel over het regionaal vervoer.

De bussen in de regio Almere Stad en Streek rijden in Almere en van en naar een aantal Amsterdamse bestemmingen en naar ’t Gooi.

Terug