Eerder deze maand heeft Anne Marie van der Wijst, CFO Transdev Nederland, een interview gegeven aan BG Magazine over de stand van zaken in het zorg- en vraagafhankelijk vervoer. Ze vertelt onder andere over over het maatschappelijk belang van goed geregeld zorgvervoer.


Daarnaast gaat ze in op de gezamenlijke aanbesteding van negen gemeenten in Noord-Holland voor een regionale vervoerscentrale. Het onderbrengen van verschillende vervoersvormen in een vervoerscentrale moet leiden tot meer efficiency.

Terug