Transdev in Nederland is bijna vervlochten met de maatschappij. Dat brengt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Maar zeker ook: maatschappelijke betrokkenheid. Een steuntje in rug voor mensen met een beperking, chronisch zieke kinderen of langdurig werklozen. Zo laten wij onze betrokkenheid zien. 

Cateringteam

Cliënten van Stichting Philadelphia verzorgen sinds jaar en dag de catering op het hoofdkantoor van onze taxi-organisatie in IJsselmuiden. Deze cliënten hebben een verstandelijke beperking. Een doelgroep die wij veel verwelkomen in ons vervoer. Door hen bij onze bedrijfsvoering te betrekken, levert twee voordelen op. Allereerst meer kennis en begrip bij onze medewerkers over deze doelgroep. Maar zeker ook het dagelijks kunnen genieten van een lekkere lunch!

Cleanteams

In verschillende vervoersgebieden werken wij met cleanteams. Deze cleanteams bestaan uit mensen met een licht verstandelijke beperking. De cleanteams zorgen ervoor dat onze bussen van binnen en buiten weer spic en span worden. Deze teams zijn onder meer actief in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Gooi en Vechtstreek, Noord-Holland Noord en Provincie Utrecht.

KinderBeestfeest

Jaarlijks is er een besloten feest voor chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen, samen met hun familie. Stichting KinderBeestfeest organiseert het feest in samenwerking met Artis, de gemeente Amsterdam en vele hulpdiensten. Ook onze medewerkers van Witte Kruis en Taxi zorgen er voor dat deze kinderen en hun familie een onvergetelijke avond beleven.

Aannemen langdurig werklozen

Binnen Taxi nemen wij binnen ieder contract mensen aan die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daarnaast stellen wij werkervaringsplaatsen beschikbaar. Mensen doen zo werkervaring op, waardoor ze makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden. Zowel binnen als buiten onze organisatie.

Raad van Kinderen

Hoe moet het vervoer van de toekomst eruit zien? In dat vraagstuk betrekken wij onze jonge, toekomstige reizigers via de Raad van Kinderen. De Raad van Kinderen is een initiatief van Missing Chapters, waar scholen gekoppeld worden aan organisaties om mee te denken over strategische dilemma’s.

Stichting ‘Doe een wens’

Stichting Doe een Wens vervult de liefste wens van kinderen tussen de 3 en 18 jaar oud met een levensbedreigende ziekte. Wij stellen wij regelmatig voertuigen beschikbaar zodat deze ernstig zieke jonge kinderen hun wens in vervulling kunnen laten gaan.

Terug