Dankzij het innoverend vermogen van Transdev bieden wij steeds ‘slimmere’ vormen van mobiliteit en zorg aan, zowel internationaal als in Nederland. Bovendien zijn dit vormen van mobiliteit en zorg met steeds meer comfort, gemak en veiligheid. De toekomst van mobiliteit is het beste te verwoorden met de afkorting PACE: Personalised, Autonomous, Connected, Electric.
 Mobility as a Service

Dankzij de nieuwste technologieën kunnen we steeds meer barrières wegnemen. Zo komen we tot mobiliteit op maat. In Nederland werken we samen met diverse regionale en landelijke aanbieders van Mobility as a Service (MaaS). Samen met overheden, bedrijven en MaaS aanbieders als Go About, Tranzer, MaaS Global of Beamrz werken wij aan de mobiliteit van morgen.

Vraaggestuurd vervoer

In 2015 introduceerden we Abel in Amsterdam: de allereerste vraag-gestuurde deeltaxi in Nederland. Abel verhuurt losse stoelen in de taxi. Met slimme software probeert Abel zoveel mogelijk passagiers de twintig mintgroene elektrische taxi’s te laten delen. Na de succesvolle lancering is Transdev dit concept ook gaan toepassen in het Openbaar Vervoer. In 2016 volgde BrengFlex in Arnhem en Nijmegen, in 2017 BravoFlex in Eindhoven. Ook internationaal werd de ‘deelbus’ ingevoerd. Zo rijdt in Tampa (VS) de Hart Hyperlink en is in Sydney, Australië de Rideplus te boeken via een handige app. Al deze diensten worden ondersteund door het Future Technology team in Nederland.Autonoom vervoer

Al ruim tien jaar rijdt in Rotterdam de Parkshuttle, een elektronisch geleide busdienst die automatisch werkt, zonder chauffeur. Deze dienst van Transdev is 100% autonoom. Op dit moment rijdt de Parkshuttle nog via een afgescheiden infrastructuur, maar de shuttle gaat eind 2019 ook de openbare weg op als de allereerste autonome people mover in Nederland. Ook internationaal is Transdev erg actief op het gebied van autonoom vervoer. Een mooi voorbeeld daarvan is de internationale samenwerking met Renault Nissan. 


Unieke burgerhulpverlening door middel van Stan

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand. Dit is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij Stan (voorheen HartveiligWonen) zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden. Deze burgerhulpverleners kunnen binnen 6 minuten ter plekke zijn om te helpen bij een reanimatie in hun dorp, wijk of straat. Stan is georganiseerde burenhulp, ter voorbereiding op de ambulancezorg.

In heel Nederland hebben zich al duizenden vrijwilligers voor Stan burgerhulpverlening aangemeld, en ook Transdev merk Witte Kruis helpt actief mee om van heel Nederland een 6-minutenzone te maken. Lees meer

Zero Emission

Sinds maart 2018 is het openbaar vervoer op en rond Schiphol een stuk milieuvriendelijker [link]. Dit is te danken aan de inzet van 100 elektrische bussen die samen de grootste emissieloze busvloot van Europa vormen en in 2021 zullen uitgroeien tot maar liefst 258 elektrische bussen. Na eerder in 2017 te zijn gestart met een vloot van 40 emissieloze bussen in Eindhoven, laten we nu wederom zien de uitdaging aan te gaan. Nederland is daarmee het gidsland binnen de Transdev Groep.

De transitie van diesel naar elektrisch vervoer vraagt veel van ons en van onze partners. Naast een nieuwe vloot betekent de overgang naar elektrisch ook het inrichten van laadvoorzieningen die 24 uur per dag te gebruiken zijn. Met deze overstap is Transdev in één klap een van de grotere elektriciteitsafnemers van Nederland.

E-bus Living Lab

In samenwerking met provincie Noord-Holland, TNO, Hogeschool Amsterdam en verschillende voertuigleveranciers is in Haarlem het E-bus Living Lab opgericht. Verschillende elektrische bussen worden in de praktijk getest en zo wordt beoordeeld welke bus het meest duurzaam is (zero emission). Deze samenwerking is gebaseerd op een project van Transdev Finland.


Altijd op zoek naar nieuwe ideeën of toepassingen

We zijn ervan overtuigd dat we de toekomst van mobiliteit enkel en alleen kunnen vormgeven door intensieve samenwerking met anderen. Dit doen we onder meer door samenwerking met kennisinstellingen zoals het Breng Kenniscentrum met de Radboudt Universiteit en de HAN of het Innovatiecentrum Bravo met de TU/e en Fontys Hogescholen.

Ook zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën. Heb jij een idee waarvan je denkt dat het interessant kan zijn voor Transdev? Of denk je dat wij je kunnen helpen om jouw idee verder te brengen? Dien dan je idee in via dit platform.

Terug