(Blog, januari 2016) Vorig jaar bespaarden wij bij Connexxion Openbaar Vervoer zo’n 4,3 miljoen liter brandstof. Het is onze ambitie om het meest duurzame ov-bedrijf van Nederland te worden, dus dan ligt het voor de hand om ons brandstofgebruik te verminderen.

In 2013 is daarvoor het programma Rij Wijzer geïntroduceerd. Met dit programma wordt door middel van het aanpassen van de rijstijl het brandstofverbruik verminderd, het comfort van de reiziger vergroot, wordt er minder schade gereden en rijden de bussen meer op tijd.

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar de cijfers liegen niet. De chauffeurs laten zien dat binnen een jaar 8,8% brandstofreductie mogelijk was, in Zaandam daalde het aantal verkeersboetes fors naar slechts 3 en rijden we nog meer op tijd.

Dat is allemaal de verdienste van de chauffeurs, dus het is logisch dat zij ook voor hun inspanningen beloond worden. Een percentage van het bespaarde bedrag gaat terug naar degenen die daar hard voor gewerkt hebben. Daarom keren wij dit jaar zo’n 1 miljoen euro uit aan onze chauffeurs.

Voor 2016 hebben wij een even grote ambitieuze doelstelling: 10% brandstofbesparing. Ik heb er groot vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Bart Schmeink
CEO

Terug