(Blog, maart 2016) Connexxion verzorgt vanaf 1 april het nieuwe contract voor de Regiotaxi Noord-Kennemerland. Dat doen we met volledig elektrische taxi’s en met rolstoelbussen die op aardgas rijden. Heel milieuvriendelijk, heel duurzaam. Maar in de wereld van het doelgroepenvervoer is duurzaam vervoer nog steeds een uitzondering. Sterker nog, het is een farce.

In 2007 hebben de VNG en de Rijksoverheid in hun klimaatakkoord afgesproken dat de inkoop op 1 januari 2015 volledig duurzaam zou zijn. Daar is helaas nog maar bitter weinig van terecht gekomen. Zo blijkt uit een recent onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu dat 73% van de aanbestedingen in het leerlingenvervoer en 83% van de Wmo-aanbestedingen vorig jaar niet voldeden aan de minimum criteria voor duurzaam inkopen.

Heldere ambities

Ik vind dat een trieste constatering. Wij willen wel, maar kunnen vaak niet. Bijvoorbeeld omdat de contractduur te kort is en de afschrijvingen van de voertuigen daardoor te hoog zijn. Of omdat simpelweg de kilometertarieven onvoorstelbaar laag zijn.

De Stichting Natuur en Milieu doet een paar aanbevelingen, waar ik het volledig mee eens ben: stel heldere ambities op voor duurzame mobiliteit en geef gunningscriteria voldoende gewicht (minimaal 20%) zodat duurzaamheid daadwerkelijk meeweegt in de aanbestedingen.

Bart Schmeink,
CEO

Terug