In het kader van het project Beter Benutten Regionaal Spoor probeert Connexxion op diverse manieren de druk in de ochtendspits op de treinen van de Valleilijn te verlichten.

E-bike verhuur

Eén van de projecten is de mogelijkheid om een e-bike te huren, inclusief pechhulp onderweg en optioneel een onderhoudscontract. Een pilot onder studenten van het Hoornbeeck College in Amersfoort toonde aan dat hier belangstelling voor is. Door de overstap van trein op fiets is er minder druk op de ochtendspits maar blijven deze reizigers toch klant van Connexxion. Ze moeten wel woonachtig zijn in de gemeenten Ede, Barneveld en Nijkerk; in deze gemeenten bevinden zich immers de stations van de Valleilijn.

Inmiddels zijn er al tien contracten afgesloten voor de huur van een e-bike. Het betreft allemaal studenten van het Hoornbeeck College en leerlingen van het Van Lodenstein College, intensieve gebruikers van de Valleilijn. Mede dankzij de positieve uitkomst van de pilot is Connexxion bij deze onderwijsinstelling de campagne gestart. De directie van het Hoornbeeck College heeft Connexxion alle medewerking verleend om het project aldaar onder de aandacht te brengen, met succes!

Mobiliteit

Het verhuren van e-bikes past ook in de ambitie van Connexxion om zich te profileren als aanbieder van mobiliteit. Natuurlijk is daarin een hoofdrol weggelegd voor bus en trein, maar met de opkomst van de e-bike (geschikt voor langere afstanden) gaat ook dat vervoermiddel een rol van betekenis spelen. Zeker in het kader van projecten om de druk op de spits te verlichten, waar de Valleilijn een voorbeeld van is.

Het Beter Benutten Regionaal Spoor: onder deze naam werken provincie, Rijk, gemeenten en vervoerders samen om de drukte in de spits in trein en bus te verminderen. Dit gebeurt met slimme maatregelen zoals verbetering van de infrastructuur én maatregelen die met het gedrag van reizigers te maken hebben. De e-bike wordt steeds meer gebruikt als alternatief voor afstanden tussen 5 en 20 kilometer.

Terug