Breng is in ontwikkeling. En daar worden we vrolijk van! De stijgende cijfers in de tevredenheid onder reizigers zijn een mooie stimulans om te blijven innoveren. Breng blijft werken aan de toekomst en verliest daarbij de service naar reizigers niet uit het oog.


Er gebeurt veel op het gebied van verschillende toepassingen van mobiliteit. De introductie van Breng flex is hier een mooi voorbeeld van. Een vorm van vraag- gestuurd flexibel vervoer. Mede door de positieve reacties en het ontvangen van de Blije Reizigers Vakprijs 2017 wordt de pilot met een jaar verlengd.

Om toekomstbestendig te blijven, worden er de komende jaren ook stappen gezet om schoner en duurzamer te rijden. De reiziger vraagt om gemak, snelheid en betrouwbaarheid. Aan Breng de taak om hier met aandacht voor het grootschalige collectief en kleinschalig vraaggericht vervoer aan te voldoen.

In onderstaande nieuwsbrief geven we u een terugblik op projecten en behaalde resultaten in 2017 binnen de Gelderse concessies Arnhem-Nijmegen (bus en trein) en Valleilijn.

Breng 2017 in cijfersTerug